Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama

Aşağıdaki formu kullanarak serbest meslek makbuzu düzenlemenizi yapabilirsiniz.


Yukarıda yer alan serbest meslek makbuzu düzenleme formunu kullanırken sorun mu yaşıyorsunuz? Sistemin işleyişini açıkladığımız yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz. Ayrıca iletişim sayfasından bizlere ulaşabilirsiniz.

İNDİRİMLİ KDV İLE MAKBUZ NASIL DÜZENLENİR ?

02 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca; Buna göre;
# Aile Mahkemeleri, # Tüketici Mahkemeleri ve # Çocuk Mahkemeleri nin görev alanına giren davalar ve işler, # Vesayet Davaları ve işleri;  ile # Bu davalara bağlı kanun yolları; # İş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak Arabuluculuk ile  # bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinde KDV %18’den %8’e  indirilmiştir.

e-SERBEST MESLEK MAKBUZU NEDİR ?

Serbest meslek mensuplarının elde ettikleri gelir için düzenledikleri belgedir. Bu nedenle Dijital dönüşüm kapsamında; serbest meslek makbuzları da dijital ortama taşınmaktadır.

487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-SMM Uygulaması, Serbest Meslek Makbuzunun (SMM) Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası, ibrazı ve raporlanmasını kapsayan uygulamadır. Ayrıntılı Bilgi : https://www.efatura.gov.tr

SERBEST MESLEK MENSUPLARI KİMLERDİR ?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 66.madde de tanımlanmıştır. Buna göre ölçüt : Serbest meslek faaliyetini mutat meslek halinde ifa edenler, serbest meslek erbabıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmez.

Örneğin: Avukat, doktor, diş hekimi, veteriner hekim, mimar, mühendis, müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir, danışman, ressam, yazar, bestekar, kimyager, noter, serbest öğretmen, artist, menajer, senarist, yönetmen, ebe, sünnetçi, vs. kişiler serbest meslek erbabıdır.

MAKBUZ NASIL DÜZENLENİR ?

e-SMM düzenleyebilmek için https://www.efatura.gov.tr adresinden portal girişi için elektronik imza ile başvurarak, ücretsiz kaydolmak gerekmektedir. Elektronik olarak makbuz düzenleme listesine dahil olunulduğu takdir de basılı olan makbuz koçanları Vergi Dairesi’ne teslim edilerek imha edilmelidir. Aksi davranışlar Vergi Usul Kanuna muhalefet olacaktır.

e-Arşiv Portal’u üzerinden sisteme giriş yapılmaktadır. Portal içerisinde e-SMM modülü kullanılmaktadır. Her şeyden önce Basılı makbuz koçanlarının muhafazası, düzenlenmesi, iletilmesi vs e-SMM ‘ye göre çok daha külfetlidir.

e-SMM portalı şuan itibariyle ücretsizdir. Fakat e-SMM hizmetini sunan özel entegrasyon sistemleri de var. Ayrıca bu Portal oldukça sade ve kullanışlıdır.

Sonuç olarak Sitemizde yer alan hesaplama formu kullanılarak; düzenlemek istediğimiz makbuzu oluşturabiliriz. Sonrasında e-Arşiv Portal’ından giriş yaparak, gerçek anlamda makbuz düzenleyerek elektronik imzalayabilirsiniz. Sonrasında elektronik veya basılı ortamda makbuzun iletimi kalmaktadır.

Kolay gelsin.