Arabuluculuk Ücreti Hesaplama

Arabuluculuk ücreti hesaplama formu aşağıdadır.


Yukarıda yer alan arabulucu ücreti hesaplama formunu kullanırken sorun mu yaşıyorsunuz? Sistemin işleyişini açıkladığımız yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz. Ayrıca, iletişim sayfasından bizlere ulaşabilirsiniz.

Arabuluculuk Nedir ?

Arabuluculuk, çok eski çağlardan beri kullanılan bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Pek çok uygarlıkta alternatif değil, temel uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak kullanılmıştır. Osmanlı döneminde de ulemanın bazı faaliyetleri modern anlamda arabulucuğu çağrıştırmaktadır. Bir başka deyişle arabuluculuk yeni bulunan bir yöntem olduğunu söylemek doğru olmaz. Bu nedenle Yeni olan, arabulucuğun ayrı bir kurum, usul ve meslek olarak düzenlenmesidir. Ülkemizde 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve ilgili yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

Arabulucu Kimdir ?

Arabulucu, taraflar arasındaki çatışmanın çözümüne yardımcı olmak amacıyla arabuluculuk sürecini idare eden ve arabuluculuk yöntemlerini bilip uygulayabilen tarafsız gerçek kişidir.

Kanun’a göre Arabulucu olmak için gereken şartlar:

  • Türk vatandaşı olmak
  • Mesleğinde en az 5 yıl deneyimli hukuk fakültesi mezunu olmak
  • Tam ehliyetli olmak
  • Kasten işlenmiş suçtan mahkum olmamak
  • Arabuluculuk eğitimi almış ve Adalet Bakanlığı tarafından açılacak sınavlarda başarılı olmak

Arabuluculuk Ücretini Kim Öder?

Arabulucu, faaliyetleri kapsamında bir ücret hak etmektedir. Bu nedenle Arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında bir ücret sözleşmesi yapar. Yapılmadığı takdir de veya ihtilaf oluşması durumunda 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve yönetmelik hükümleri uygulanır.

Her yıl yayımlanan Tarifede belirlenen ücretlerin altında arabuluculuk ücreti kararlaştırılamaz. Aksine yapılan sözleşmelerin ücrete ilişkin hükümleri geçersiz olmaktadır. Bu nedenle ücrete ilişkin olarak Tarife hükümlerini kabul ederiz.

Aksi kararlaştırılmadıkça; taraflar ücreti 1/2 1/2 şeklinde; taraflar yarı yarıya öderler. Fakat süreç içerisinde bu konuda da bir anlaşma ile aksi kararlaştırılması serbesttir.

Arabulucuk Faaliyetlerinin Kapsamı ve Ücret

Arabulucu, süreci idare eder. Fakat arabuluculuk sürecini aslında taraflar işletir. Başlamış bulunan süreç; Anlaşma veya Anlaşmazlık ile son bulabilir. Benzer şekilde arabulucu ücreti tahakkuk eder. Benzer şekilde taraflar feragat, konusuz kalma, sulh veya kabul gibi arabuluculuk dışındaki yöntemlerle uyuşmazlığın sonlanması durumlarında da arabulucu ücrete hak kazanır.

Ancak, mevcut uyuşmazlığın görüldüğü sırada yeni bir uyuşmazlık çıkarsa her bir uyuşmazlık için ayrıca ücret bir ücret tahakkuk eder.

Arabulucu Nasıl Serbest Meslek Makbuzu Düzenler

Gelir Vergisi Kanunu uyarınca; arabulucu da tahsil ettiği arabuluculuk ücreti için taraflara makbuz düzenleyerek verir. Sitemizde yer alan Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama sayfası kullanılarak tarafların hukuki durumuna göre STOPAJLI veya STOPAJSIZ makbuz örneklerini inceleyebilirsiniz.

Umarım faydalı olabilmişizdir. : )