Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılma Tazminat

Merhaba, bu yazımız da evlilik nedeniyle işten ayrılma halinin nasıl düzenlendiğini ve ekonomik sonuçlarının cevabını ve sistemin işleyişini inceleyeceğiz.

Aklımızdaki sorularla hemen başlayalım.. Buyrun 🙂

Evlenen erkek bu nedenle kıdem tazminatına hak kazanır mı ?

Hayır hak kazanamaz. Kıdem tazminatı, 1475 sayılı İş kanunu 14.maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemenin ilgili bölümü “.. kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi ..” şeklindedir. Yani kanun koyucu evlilik nedeniyle işten ayrılma halini sadece kadın için bir haklı sebep olarak düzenlemiştir. Yani, sadece evlenen kadın bu düzenlemeden faydalanabilecektir.

Kadının sadece evlenmiş olması yeterli mi? Kıdem tazminatının tüm şartları aranacak mıdır?

Kadının evlenmiş olması iş akdini sonlandıracak haklı bir sebep olarak düzenlenmiştir. Böylelikle; kıdem tazminatının tüm şartlarını taşıması gerekir. Bir başka anlatımla, evlenerek işten ayrılmak isteyen kadın işçinin en az bir yıllık bir çalışmasının olması aranacaktır. Ayrıca, bu haklı sebebini yani evlendiğini belgelendirmesi gereklidir. Yine kanuni düzenleme gereği bu talebini evlendiği tarihten itibaren bir sene içerisinde işverene yöneltmelidir. Bu şartlar birlikte gerçekleşmez ise; evlenen kadın kıdem tazminatına hak kazanamayacaktır.

Kıdem tazminatı tutarını nasıl hesaplayabilirim ?

Sitemiz üzerinde bulunan Kıdem Tazminatı Hesaplama formunu kullanarak hesaplama yapabilirsiniz.

Evlenen kadın ihbar tazminatı alabilir mi?

Hayır alamaz. Haklı fesih sebeplerinde ihbar öneli talep edilemez. Kaldı ki, ihbar tazminatı iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat olması nedeniyle, talep edilemez.

İşçinin 1475 sayılı Yasanın 14’üncü maddesi hükümleri uyarınca emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi nedenlerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ihbar tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır. Anılan fesihlerde işveren de ihbar tazminatı talep edemez.

Evlilik nedeniyle işten tazminatını alarak ayrılan kadın başka bir iş yerinde çalışmaya başlayabilir mi?

Cevabımız evet başlayabilir. Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sahip olması Anayasa ‘nın hükmüdür. Dilediği alanda ve iş yerinde çalışabilir.

Boşandığı kişiyle yeniden evlenen kadın kıdem tazminatı alabilir mi?

Kadının, boşandığı eşiyle evlenmesi halinde kıdem tazminatı ödenmemesi yönünde yasaklayıcı bir düzenleme bulunmamaktadır. Pekala yukarıda anlatılan usulde başvurusunu yaparak kıdem tazminatını talep edebilir.

Sadece 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 2.maddesinde ” Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz. “ düzenlemesi bulunmaktadır. Düzenlemeden de anlaşılacağı üzere; salt tazminat almak amacıyla bir evlilik yapılmasını hukuk düzeni korumaz.

Evlilik nedeniyle iş akdinin feshinde işsizlik ödeneği alınabilir mi?

Cevabımız hayır alamaz. İşsizlik ödeneği 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ‘nda düzenlenmiştir. Buna göre; kişi iş akdini haklı bir nedene dayanarak dahi kendi iradesiyle son vermesi durumunda işsizlik ödeneğinden yararlandırılmaz. Böylelikle; evlilik nedeniyle istifa eden kadın işsizlik ödeneği alamaz.

Umarım aradığınız soruların cevabını bulmanıza yardımcı olmuşuzdur. : )

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir