Dava – İcra Masrafı Hesaplama

Dava icra masraf hesaplamanızı iş bu formu kullanarak yapabilirsiniz. Hukuk Dava Harç ve Masrafları Nelerdir?

Davacı bir hakkı talep ettiği davalısına karşı yürütmek istediği dava kapsamında peşinen ödeyerek bir dizi harç ve masrafa katlanması gerekmektedir. Bunlar aşağıda ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

Davacının peşinen yaptığı bu harcamalar yargılamanın neticesindeki haklılık durumuna göre taraflara yüklenecektir.

Peşin Harç

Dava değeri ( müddeabih ) üzerinden nispi olarak hesaplanan harçtır. Tarifesi her yıl güncellenmektedir. Yukarıdaki hesaplama alanından bu miktarı belirleyebilirsiniz.

Başvuru Harcı

Dava değerine bakılmaksızın, maktu olarak her yıl tarifelerde belirlenen harçtır. 2020 yılı tutarı sistemde otomatik olarak yer almaktadır. Ayrıca bir işlem yapmanıza gerek yoktur.

Vekalet Harcı

Avukat ile takip edilen işlerde dosyaya sunulan vekaletname’nin harçlandırılması gerekmektedir. İş bu harç tutarı sistemde otomatik olarak yer almaktadır. Dosyanızda Avukat bulunmuyorsa; bu miktarı dikkate almayın.

Vekalet Pulu

Dava dosyalarına Avukat tarafından noterde düzenlenen vekaletnamelerin suretleri ( fotokopileri ) sunulmaktadır. Bu suretlere ilgili düzenlemeler uyarınca baro ‘lardan temin edilen vekalet pulu yapıştırılmalıdır. Dosyanızda Avukat bulunmuyorsa; bu miktarı dikkate almayın.

Gider Avansı

Yargılama kapsamında; mahkeme tebligat, delil toplatma, vs harcamalar için gider avansına ihtiyaç duyar. Bu giderlerin karşılanması gerekmektedir. Eksik avanslar mahkemenin talebi ile tamamlatılabilir. İş bu masrafların tamamının dava neticesinde haksız çıkan taraf üzerinde bırakılacağını unutmayalım.

İcra Takip Dosyası Harç ve Masrafları Nelerdir ?

Alacaklı bir alacağını ilamsız icra kapsamında talep ettiği borçlusuna karşı yürütmek istediği icra takip dosyası kapsamında peşinen ödeyerek bir dizi harç ve masrafa katlanmak durumundadır. Bunlar aşağıda ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

Ayrıca, alacaklı peşinen yaptığı bu harcamalar takip dosyasına eklenecek olup borçlu tarafa yüklenecektir.

Peşin Harç

Kısaca, Takip değeri üzerinden nispi olarak hesaplanan harçtır. Ayrıca, tarifesi her yıl güncellenmektedir. Yukarıdaki hesaplama alanından bu miktarı belirleyebilirsiniz.

Başvuru Harcı

Kısaca, Takip değerine bakılmaksızın, maktu olarak her yıl tarifelerde belirlenen harçtır. Herşeyden önce 2021 yılı tutarı sistemde otomatik olarak yer almaktadır. Ayrıca bir işlem yapmanıza gerek yoktur.

Vekalet Harcı

Kısaca, Avukat ile takip edilen işlerde dosyaya sunulan vekaletname’nin harçlandırılması gerekmektedir. Ayrıca, iş bu harç tutarı sistemde otomatik olarak yer almaktadır. Sonuç olarak dosyanızda Avukat bulunmuyorsa bu miktarı dikkate almayın.

Vekalet Pulu

Kısaca,Takip dosyalarına Avukat tarafından noterde düzenlenen vekaletnamelerin suretleri ( fotokopileri ) sunulmaktadır. Ayrıca, Bu suretlere ilgili düzenlemeler uyarınca baro ‘lardan temin edilen vekalet pulu yapıştırılmalıdır. Sonuç olarak dosyanızda Avukat bulunmuyorsa bu miktarı dikkate almayın.

Dosya Masrafı

Kısaca, İcra masraf ları kapsamında icra dairesi tebligat, haciz, muhafaza vs harcamalar için dosya masrafına ihtiyaç duyar. Ayrıca, Bu giderlerin alacaklı tarafından karşılanması gerekmektedir.

Ayrıca, 2021 yılı güncel yargı harçları tarifesine ulaşmak için lütfen tıklayın.