Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır

Merhaba, bu yazımız da sitemiz ‘de yer alan Kıdem Tazminatı Hesaplama formunun kullanılması ile kıdem tazminatı nasıl hesaplanır sorusunun cevabını ve sistemin işleyişini inceleyeceğiz.

4857 sayılı İş kanunu ‘na göre, bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denir. Aynı kanuna göre, işçi çalıştıran tüzel veya gerçek kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren denir.

Tarafların arasındaki iş bu iş sözleşmesinin sona ermesinin bir takım sonuçları vardır. Kıdem Tazminatı ‘da bu sonuçlardan birisidir. Koşulları oluştuğu takdir de işçinin kıdem tazminatı talep etmesi mümkündür.

Ayrıca, ülkemiz de kıdem tazminatında Güney Kore Modeli denerek Bireysel Emeklilik Sistemi ile kurulacak Kıdem Tazminatı Fonu ‘nun birleştirilmesi ve şartlarının yeniden düzenlenmesi gündemdedir. Fakat atılmış somut adımlar olmadığından, detayları ayrı bir yazımızın konusu olacaktır.

Yazı tarihi itibariyle; 4857 sayılı İş Kanunu ‘nunGeçici Madde 6 – Kıdem tazminatı için bir kıdem tazminatı fonu kurulur. Kıdem tazminatı fonuna ilişkin Kanunun  yürürlüğe  gireceği  tarihe  kadar  işçilerin  kıdemleri için 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi hükümlerine göre kıdem tazminatı hakları saklıdır. “ hükmü yürürlüktedir. İş bu düzenleme kıdem tazminatı fonu ‘nun kurulacağını düzenlemekle birlikte henüz yürürlüğe girecek bir düzenleme olmadığından 1475 sayılı Kanunun hükümlerine göre işlem görülmektedir.

Hesaplama Formu

İşe Giriş Tarihi

Hesaplama yapılacak iş sözleşmesinin başladığı tarih seçilir.

İşten Çıkış Tarihi

Hesaplama yapılacak iş sözleşmesinin bittiği tarih seçilir.

Giydirilmiş Brüt Aylık Maaşınız

Ücret iş sözleşmesinin esaslı temel unsurudur. Bu alana yazılması gereken ücret hesabında işçi ‘nin brüt aylık ücreti ( e devlet üzerinden brüt aylık ücret bilgisi görüntülenebilir ) varsa servis, yemek, ikramiye gibi yan sosyal hakların aylık değerleri toplanarak elde edilen meblağdır. Örneğin: 2019 yılı bekar asgari brüt ücret tutarı 2.558,40-TL‘dir. Bu tutara varsa aylık 200-TL multinet yemek kartı ekliyoruz. Varsa, aylık çalışılan gün sayısı kadar yol ücreti olarak otobüs/metro gidiş geliş bedelini ekliyoruz. vs.

Kıdem Süreniz

Sistem tarafından çalışılan gün sayısı otomatik olarak hesaplanır.

Hesaplanan Brüt Kıdem Tazminatı

Sistem tarafından çalışılan gün sayısı kadar hesaplanan brüt kıdem tazminatı tutarıdır. Kanun ‘da kıdem tazminatının tam bir yıl çalışmanın karşılığı bir aylık ücret olarak karşılık bulmuştur.

Damga Vergisi

Sistem tarafından otomatik oluşturulan vergisel kesinti tutarıdır. Kıdem tazminatı’nda sadece damga vergisi kesintisi uygulanmaktadır.

Hesaplanan Net Kıdem Tazminatı

Sistem tarafından hesaplanan brüt kıdem tazminatından ödenecek damga vergisi kesintisinin düşülmüş halidir. İşçi tarafından talep edilebilecek nihai tutar budur.

Hesaplanan Brüt İhbar Tazminatı

Sistem tarafından kıdem sürenize göre otomatik oluşturulan brüt ihbar ( önel ) tazminatı tutarıdır. Diğer yazımız da kapsamlı olarak ihbar tazminatı anlatılmaktadır.

Hesaplanan Net İhbar Tazminatı

Sistem tarafından hesaplanan brüt ihbar tazminatı tutarından Gelir Vergisi (%15) ve Damga Vergisi kesintisi yapılarak otomatik oluşturulan tutardır. Şartları oluşmuş ise talep edilecek nihai tutar ‘dır.

Umarım Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır sorusunun cevabını bulmuşsunuzdur. 🙂

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir