Kötü Niyet Tazminatı Hesaplama

Kötü niyet tazminat hesaplamanızı aşağıdaki formu kullanarak yapabilirsiniz.


Brüt Ücretinizi Bilmiyor Musunuz?


Yukarıda yer alan Kötü Niyet Tazminatı hesaplama formunu kullanırken sorun mu yaşıyorsunuz? Sistemin işleyişini açıkladığımız yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz. Ayrıca iletişim sayfasından bizlere ulaşabilirsiniz.

Kötü Niyet Tazminatı Nedir ?

4857 Sayılı İş Kanunu ‘nun 17.maddesinde düzenlenmiştir. 

fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat öder. Fesih için bildirim şartına da uyulmaması ayrıca dördüncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir

4857 Sayılı İş Kanunu Madde 17

Ayrıca, Kötüniyetli davranışların neler olduğunu kanun koyucu düzenlememiştir.

Tazminatın Şartları Nedir ?

1- İşçinin iş güvencesi kapsamında olmaması gerekmektedir.

İş güvencesine tabi olmanın koşulları; işyerinde 30 ve daha fazla işçinin çalışması ile birlikte işçinin 6 aydan fazla kıdemidir. Bu durumda tazminat talep edilemez. Çünkü işçi için artık iş güvencesi hükümleri uygulanabilirdir.

2- İşveren kötü niyetli olarak fesih hakkını kullanmalıdır. İş Kanununda nelerin kötü niyetli fesihler olduğu yer almamakla birlikte fesih sürecinin irdelenmesi ile tespit edilebilecektir. Bu nedenle yargılama safhasında kötüniyetin tespit edilmesi gerekmektedir.

3- İşverenin kötü niyetli olduğunun ispatı işçi üzerindedir. ispat edemezse talep ve davası da red olacaktır.

Hesaplaması Nasıl Yapılır ?

Bir başka deyişle Kanun, işçinin kıdem süresine göre ihbar bildirim süreleri öngörmüştür. Bu nedenle tazminatın hesaplamasındaki esas sürelerde ihbar süreleri ile ilişkilendirilmiştir.

Ondan sonra tazminatın iş bu sürelerin 3 katı tutarında olacağı düzenlenmiştir. Sonuç olarak tazminata esas ücret ise; giydirilmiş ücrettir. Bu nedenle İşçinin kıdemi;

6 ay’dan az sürmüş ise = 2 hafta bildirim x 3 hafta

6 ay ile 1.5 yıl arası ise = 4 hafta bildirim x 3 hafta

1.5 yıl ile 3 yıl arası ise = 6 hafta bildirim x 3 hafta

3 yıldan fazla ise = 8 hafta bildirim x 3 hafta

İcra İnkar Tazminatı Nedir ve Şartları Nelerdir ?

Türk Hukuk Sisteminde; alacaklı alacağına kavuşmak için ilgili prosedürleri takip ederek icra takip dosyası başlatır. Buna göre;

İcra takibi bir mahkeme kararına veya kambiyo senedine dayanmıyor özetle ilamsız örnek 7 takibi ise borçlunun süresi içerisinde icra dairesine ileteceği itirazı ile durdurulur.

Alacaklı alacağına kavuşmak için borçlunun bu itirazının iptalini veya kaldırılmasını sağlamalıdır.

Sonuç itibariyle Açılacak bu dava da borcun belli ve alacağın likid olması durumunda 2004 sayılı İcra İflas Kanunu m.67 uyarınca %20 icra inkar tazminatı hükmü tesis edilir.

Yukarıdaki form kullanılarak iş bu hesaplama sitemiz üzerinden yapılabilir.