Brütten Nete Çevirme Hesaplama

Brütten nete çevirme işçi alacakları formunu kullanarak yapabilirsiniz. 


Yukarıda yer alan Brütten nete çevirme işçi alacakları formunu kullanırken sorun mu yaşıyorsunuz? Sistemin işleyişini açıkladığımız yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.

Kıdem Tazminatı Netleştirme

Sitemiz de yer alan kıdem tazminatı hesaplama formu alanında brüt tazminat tutarı sistem tarafından otomatik olarak netleştirilmektedir. Fakat bu sayfada yer alan hesaplama alanları İş Mahkemelerince verilen kararlarda yer alan alacak kalemlerinin pratik olarak brütten nete çevrilmesine hizmet etmektedir.

Kıdem tazminatı sadece damga vergisi kesintisine tabidir. Bu oran şuan için binde 7,59 ‘dur.

Örneğin 1000 -TL brüt kıdem tazminatı tutarının netini bulmak için 7,59-TL damga vergisi kesinti yapılacak ve sonuç 992.41-TL olacaktır.

İhbar Tazminatı Netleştirme

İşçi lehine hükmedilen brüt ihbar tazminatı tutarından damga vergisi ( binde 7,59 ) ve gelir vergisi ( % 15 ) kesilerek net tazminat hesaplanır.

Örneğin 1000 -TL brüt ihbar tazminatı tutarının netini bulmak için 7,59-TL damga vergisi kesinti ve 150,-TL gelir vergisi kesintisi yapılacak ve sonuç 842.41-TL olacaktır.

Fazla Mesai Alacağı Netleştirme

İŞ mahkemesince; işçi lehine hükmedilen Fazla Mesai Ücret Alacağı veya Fazla Çalışma Ücret Alacağı ücret niteliğinde alacaklardır. Böylelikle; Brüt tutarlardan; SGK katkı payı ( %15) damga vergisi ( binde 7,59 ), gelir vergisi ( % 15 ) kesinti yapılır.

Örneğin 1000 -TL brüt fazla mesai ücret alacağı tutarının netini bulmak için önce %15 SGK katkı payı kesintisi yapılacaktır. SGK kesintisi örneğimizde 150-TL‘dir. Bu kesinti düşüldükten sonra kalan miktarın %15 gelir vergisi olarak hesaplanacaktır. 1000-TL’den 150-TL SGK kesintisi olarak indirilince 850-TL kalacaktır. 850-TL’nin %15 gelir vergisi 127,50-TL‘dir. Damga vergisi ise her halükarda 1000-TL üzerinden hesaplanacaktır. Bu da 7,59-TL olacaktır. Net tutarımız ise 1000-150-127,5-7,59 = 714.91-TL ‘dir.

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri ( UBGT ) Alacağı Netleştirme

Ulusal bayram ve genel tatil günleri alacağı brüt olarak mahkeme kararında hükmedilmişse icra takibine net tutar üzerinden geçilmelidir.

Örneğin 1000 -TL brüt ulusal bayram ve genel tatil günleri ( ubgt ) alacağı tutarının netini bulmak için önce %15 SGK katkı payı kesintisi yapılacaktır. SGK kesintisi örneğimizde 150-TL‘dir. Bu kesinti düşüldükten sonra kalan miktarın %15 gelir vergisi olarak hesaplanacaktır. 1000-TL’den 150-TL SGK kesintisi olarak indirilince 850-TL kalacaktır. 850-TL’nin %15 gelir vergisi 127,50-TL‘dir. Damga vergisi ise her halükarda 1000-TL üzerinden hesaplanacaktır. Bu da 7,59-TL olacaktır. Net tutarımız ise 1000-150-127,5-7,59 = 714.91-TL ‘dir.

Hafta Tatili Alacağı Netleştirme

Hafta tatili alacağı hesaplaması için formül aşağıdadır.

Örneğin 1000 -TL brüt hafta tatili alacağı tutarının netini bulmak için önce %15 SGK katkı payı kesintisi yapılacaktır. SGK kesintisi örneğimizde 150-TL‘dir. Bu kesinti düşüldükten sonra kalan miktarın %15 gelir vergisi olarak hesaplanacaktır. 1000-TL’den 150-TL SGK kesintisi olarak indirilince 850-TL kalacaktır. 850-TL’nin %15 gelir vergisi 127,50-TL‘dir. Damga vergisi ise her halükarda 1000-TL üzerinden hesaplanacaktır. Bu da 7,59-TL olacaktır. Net tutarımız ise 1000-150-127,5-7,59 = 714.91-TL ‘dir.

Yıllık Ücretli İzin Alacağı Netleştirme

Yıllık ücretli izin alacağı brütten nete çevirme formülü aşağıdadır. Ayrıca, nasıl yapılacağı anlaşılacaktır.

Örneğin 1000 -TL brüt yıllık ücretli izin alacağı tutarının netini bulmak için önce %15 SGK katkı payı kesintisi yapılacaktır. SGK kesintisi örneğimizde 150-TL‘dir. Bu kesinti düşüldükten sonra kalan miktarın %15 gelir vergisi olarak hesaplanacaktır. 1000-TL’den 150-TL SGK kesintisi olarak indirilince 850-TL kalacaktır. 850-TL’nin %15 gelir vergisi 127,50-TL‘dir. Damga vergisi ise her halükarda 1000-TL üzerinden hesaplanacaktır. Bu da 7,59-TL olacaktır. Net tutarımız ise 1000-150-127,5-7,59 = 714.91-TL ‘dir.

Kötüniyet Tazminatı Netleştirme

Hangi kesintilere tabi olacağı ne oranda kesinti yapılacağı ve hesaplama formülü aşağıdadır.

Örneğin 1000 -TL brüt kötüniyet tazminatı tutarının netini bulmak için 7,59-TL damga vergisi kesinti ve 150,-TL gelir vergisi kesintisi yapılacak ve sonuç 842.41-TL olacaktır.

ÖNEMLİ NOT:

Sonuç olarak Gelir vergisi oranları gelire göre kademeli olarak artmaktadır. Buna göre hükmedilen alacak miktarına göre gelir vergisi dilimi ve buna bağlı olarak vergi oranı değişebilecektir. Hesaplama formlarında %15 olarak en alt dilim gelir vergisi oranı sabit olarak kullanılmıştır. Bu hususu dikkate almayı unutmayın. Daha fazla bilgi için tıklayın.