İhbar Tazminatı Hesaplama

İhbar tazminatı hesaplamanızı aşağıdaki form yardımı ile yapabilirsiniz.


Brüt Ücretinizi Bilmiyor Musunuz?


Yukarıda yer alan hesaplama formunu kullanırken sorun mu yaşıyorsunuz? Sistemin işleyişini açıkladığımız yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.

İş Sözleşmesi Nedir?

Kısaca İşçi ile işveren arasındaki iş ilişkisi bir sözleşmeye dayanmaktadır.

Bu nedenle Sözleşmeler de süre bakımından belirli süreli ve belirsiz süreli olmak üzere ikiye ayrılır.

İhbar tazminatı belirsiz süreli sözleşmelerin son bulmasında kendisini gösterir.

İhbar Öneli Nedir ve Tazminata Nasıl Dönüşür ?

4857 sayılı İş Kanunu m.17 ‘ düzenlemesine göre; İş sözleşmesinin uzunluğuna göre; iş sözleşmesini fesheden taraf karşı tarafa bildirimde bulunması gerekir.

Bu düzenlemenin amacı işçi bakımından; iş aramak için fırsat yaratmak böylece boşlukta işsiz olarak süre geçirmenin önlenmesidir. İşveren açısından ise; iş organizasyonunun sekteye uğramaması ve yeni işçi bulması için süre oluşturulmasıdır.

Bu nedenle Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

Tazminatın Koşulları Nelerdir?

İş sözleşmesini işveren feshetmek istiyorsa;

İşçiye bildirim süresi vermesi ve ayrıca günlük iki saat iş arama izni vermesi gerekmektedir. Fakat, İş sözleşmesi tarafların anlaşması ile bildirim süresinin geçmesi beklenmeksizin her zaman sona erdirilebilir.

Ancak işçi ihbar öneli süresince çalıştırılıp günlük iki saat iş arama izni kullandırılmış ise artık ihbar tazminatı alamaz.

Özetle; Tazminat talebinin tükenmesi için; önelin ya süre olarak kullandırılması yada bildirim süresine ait ücretin peşin ödenmesi gerekmektedir.

İş sözleşmesini işçi feshetmek istiyorsa;

Herşeyden önce İşverene bildirim süresi vermesi gerekmektedir.
Bazı işverenler, bildirim süresini kullanmadan işten ayrılmak isteyen işçinin ücretinden tazminatı kesebilmek için iş sözleşmelerinde bu duruma ilişkin maddelere yer verildiği gözlemlenmektedir. Oysa, işçinin temel geçim kaynağı olan ücret ‘in korunması esastır. Ücret, işçilerin ve ailelerinin geçim kaynaklarının başında gelir. Bu nedenle Devlet, emredici hukuk kurallarıyla, ücretin korunmasını sağlamaktadır. 6098 sayılı TBK 407/2 ve 410/2 ücretin korunmasını düzenlemiştir. Bir mahkeme kararı olmaksızın işçinin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.