Islah Harcı Hesaplama

Islah harcı hesaplamanızı iş bu formu kullanarak yapabilirsiniz. 


Islah Nedir ?

Kelime anlamı itibariyle Islah; daha iyi duruma getirme, düzeltme, iyileştirme manalarına gelmektedir. Hukuk dünyamızda ise; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ‘nun 176 – 182 maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Aynı davada taraflardan her birinin, yapmış olduğu usul işlemleri kısmen veya tamamen sadece bir kez ıslah edebileceği düzenlenmiştir.

Daha da somutlaştırmak gerekirse; iş mahkemelerinde görülen işçilik alacak kalemleri; uygulamada pilot dava olarak kısmi taleplerle açıyoruz. Sonra yargılama safhalarında alacak kalem tutarlarının belirlenmesi ile talep değerlerine yükseltiyoruz. Bu yükseltme işlemi taleplerin ıslahı yolu ile yapılmaktadır.

Islah Ne Zaman Yapılır ?

Islahı, dava da tahkikat (araştırma) aşaması sona erinceye kadar yapabiliyoruz. Yazılı veya sözlü olarak yapabiliriz. Davalı ıslah duruşmasına gelmemişse; veya duruşma dışında ıslah isteniyorsa ıslah talebi haber vermek amacıyla karşı tarafa tebliğe çıkartılması için talepte bulunuyoruz.

Islahın Etkisi Nedir ?

Herşeyden önce unutulmamalıdır ki kısmen ıslaha başvuran tarafa, ıslah ettiği usul işlemini yapması için bir haftalık süre hakimlikçe verilmelidir. Bu nedenle bu süre zarfında ıslah edilen işlem yapılmazsa, ıslah hiç yapılmamış gibi davaya devam edilir. Bu düzenleme HMK m.181 düzenlemesidir.

İşçilik alacakları yargılamalarında duruşma esnasında ıslah için süre talep edildiği takdir de; hakim m.181 ‘e göre kanuni olan 1 haftalık süre vermek durumundadır. Bu süreyi eksiltip arttıramaz. Böylelikle zamanında ıslah talebi ve ıslah harcı yatırılmazsa; ıslah yapılmamış gibi hüküm kurulmalıdır. Yargıtay uygulamaları da böyledir.

Islah Harcı Nasıl Hesaplanır ?

Kısaca, Islah edeceğimiz toplam miktarı tespit etmeliyiz. Sonra, bu meblağın 2021 yılı için binde 68,31 ‘in dörtte biri ıslah harcı olarak mahkemeye ödenmelidir.

Sonuç olarak 2021 yılı güncel yargı harçları tarifesine ulaşmak için lütfen tıklayın.