Faiz Hesaplama

Dava ve İcra dosyası Faiz hesaplama larınızı aşağıdaki formu kullanarak yapabilirsiniz.

Hesaplama Formu


Yukarıda yer alan faiz hesaplama formunu kullanırken sorun mu yaşıyorsunuz? Sistemin işleyişini açıkladığımız yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.

Faiz Nedir ?

Vadesinde ödenmeyen alacak kalemleri için asıl alacağın yanında ayrıca fer’i olarak faiz talep edilebilir. Ondan sonra iş bu faiz türleri asıl alacağın niteliğine göre değişkenlik gösterir.

Faiz Talep Şartları Nelerdir ?

Ana para için faiz talep etmek borçlunun temerrütü ile mümkündür. Alacağın vadesinin ( Ödeme tarihinin ) belirli veya belirlenebilir olduğu durumlarda vadesinin gelmesi ile borçlu temerrüte düşmüş olur.

Alacağın vadesi belirli değil ise; borçludan bu alacağın talep edilmesi gerekmektedir. Duruma göre; Kanuni bekleme süreleri geçtikten sonra borçlu temerrüte düşmüş olur.

Hükmedilen Faiz Türleri Nelerdir ?

  • Yasal Faiz : %9
  • Avans Faiz : %19,50
  • Vadeli Mevduata Uygulanan En Yüksek Faiz : Uygulamada fiilen uygulanan faiz oranlarının tespit edilerek tatbik edilmesi istenmektedir. Ancak, Merkez Bankası verilene ulaşmak için tıklayın.

Formun Kullanım Alanları Nelerdir ?

Mahkeme kararında yer alan;

  • Asıl Alacak,
  • Yargılama Giderleri,
  • Avukat Vekalet Ücreti,
  • İşlemiş Faiz Alacağı,
  • Sair Hesaplama Kalemleri için faiz hesabı yapabilirsiniz.

İcra Takip dosyalarında yer alan;

  • Takibe Konu Asıl Alacak,
  • Sair Gider Kalemleri için faiz hesabı yapabilirsiniz.

Hesaplama Formu Nasıl Kullanılır ?

Ana Para : Kısaca, Bu alana hesaplama yapmak istediğimiz tutarı yazıyoruz.

Başlangıç Tarihi : Kısaca, Ana para ‘nın faiz hesabı için başlangıç tarihidir.

Bitiş Tarihi : Kısaca, Ana para ‘nın faiz hesabı için sona erme tarihidir.

Faiz Oranı : Ana para ‘ya tatbik edilecek faiz oranı ‘dır.

Yıllık Faize Esas Gün Sayısı : Kısaca, Faiz hesaplamasında bir yılı kaç gün olarak esas almasını sisteme tanımladığımız alandır.

Faize Esas Gün Sayısı : Kısaca, sistem tarafından olarak belirlenen faiz gün sayısıdır.

Hesaplanan Faiz Tutarı : Benzer şekilde Ana para ‘nın hesaplanan gün sayısı kadar faiz oranı ile nemalandırılması işleminin sonucudur.

Toplam Ana para + Faiz : Kısaca, Hesaplanan faiz tutarı ile ana para tutarının toplanmış nihai halinin yer aldığı alandır.

Sonuç olarak umarım yardımcı olabilmişizdir.