İstinaf / Temyiz Harç ve Masrafı Hesaplama

Temyiz istinaf harç ve masraf hesaplamalarınızı iş bu formu kullanarak yapabilirsiniz. 


İstinaf Nedir ?

Hukuk yargılamasında İstinaf, ilk derece mahkemeleri ( Aile Mahkemesi, Fikri ve Sınai Hukuk Mahkemesi, İcra Hukuk Mahkemesi, Asliye Hukuk Mahkemesi, Asliye Ticaret Mahkemesi, Sulh Hukuk Mahkemesi, İş Mahkemesi, Kadastro Mahkemesi, Tüketici Mahkemesi ) ‘nin vermiş oldukları kararları hem vaka hem hukuki olarak ikinci derece (üst derece) mahkemelerce değerlendirilmesidir.

Bu incelemeler; Bölge Adliye Mahkemesi olarak adlandırılan mahkemelerin içinde yer alan hukuk dairelerinde gerçekleştirilir.

Ayrıca Bakınız: ANKARA Bölge Adliye Mahkemesi, İSTANBUL Bölge Adliye Mahkemesi, İZMİR Bölge Adliye Mahkemesi, ANTALYA Bölge Adliye Mahkemesi, SAMSUN Bölge Adliye Mahkemesi, GAZİANTEP Bölge Adliye Mahkemesi, ADANA Bölge Adliye Mahkemesi, BURSA Bölge Adliye Mahkemesi, ERZURUM Bölge Adliye Mahkemesi, KONYA Bölge Adliye Mahkemesi, SAKARYA Bölge Adliye Mahkemesi,

İstinaf Kanun Yoluna Başvuru Harcı

Yerel mahkeme kararının üst derece bölge adliye mahkemesi ilgili kurulunca incelenmesi için kanunda ve ilgili tarifelerde öngörülen maktu olarak her yıl belirlenen istinaf kanun yoluna başvurma harcı ödenmiş olması gerekir. Eksikliği veya hiç yatırılmadığı tespit edildiğinde; ilgilisine muhtıra ile gönderilerek talep edilir. Süresinde tamamlanmaz ise; ilgilisi, istinaf kanun yoluna başvurmaktan vazgeçmiş sayılır.

İstinaf Karar Harcı Nispi veya Maktu

İncelenmek üzere itiraz edilen kararın niteliğine göre maktu veya nispi olarak hesaplanan karar harcının alınması gerekir.

Gider Avansı

Dosyanın incelenmek üzere fiziken üst derece mahkemesine gönderilmesi için, ayrıca tebligatlar vs yazışmalar için kullanılmak üzere dosya içerisinde gider avansı bulunmalıdır.

Temyiz Nedir ?

Hukuk yargılamasında Temyiz, kural olarak bölge adliye mahkemelerinin nihai kararlarının hukuki olarak incelenmesidir. Hukuk yargılamasında üçüncü üst dereceli ve en üst dereceli yargılama yeridir. İş bölümü esasına göre dairelerince alt mahkeme kararlarını inceler.

Temyiz ile istinaf arasındaki en önemli fark istinaf incelemesinde; istinaf mahkemesinin alt mahkeme hükmünü kaldırarak yeniden hüküm tesis edebilmesidir.

Ayrıca Bakınız: Yargıtay Başkanlığı

Temyiz Yoluna Başvurma Harcı

Bölge adliye mahkeme kararının üst derece Yargıtay ilgili kurulunca incelenmesi için kanunda ve ilgili tarifelerde öngörülen maktu olarak her yıl belirlenen Temyiz kanun yoluna başvurma harcı ödenmiş olması gerekir. Eksikliği veya hiç yatırılmadığı tespit edildiğinde; ilgilisine muhtıra ile gönderilerek talep edilir. Süresinde tamamlanmaz ise; ilgilisi, temyiz kanun yoluna başvurmaktan vazgeçmiş sayılır.

Temyiz Karar Harcı Nispi veya Maktu

İncelenmek üzere itiraz edilen kararın niteliğine göre maktu veya nispi olarak hesaplanan karar harcının alınması gerekir.

Gider Avansı

Dosyanın incelenmek üzere fiziken üst derece mahkemesine gönderilmesi için, ayrıca tebligatlar vs yazışmalar için kullanılmak üzere dosya içerisinde gider avansı bulunmalıdır.

2021 yılı için Yargı Harçları ve Oranlarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.