Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı hesaplamanızı iş bu formu kullanarak yapabilirsiniz.


Brüt Ücretinizi Bilmiyor Musunuz?


Yukarıda yer alan hesaplama formunu kullanırken sorun mu yaşıyorsunuz? Sistemin işleyişini açıkladığımız yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.

TANIMLAR

4857 sayılı İş kanunu ‘na göre, bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denir. Buna göre aynı kanun, işçi çalıştıran tüzel veya gerçek kişiye işveren demiştir.

Tarafların arasındaki iş bu iş sözleşmesinin sona ermesinin bir takım sonuçları vardır. Kıdem Tazminatı ‘da bu sonuçlardan birisidir. Koşulları oluştuğu takdir de işçinin tazminat talep etmesi mümkündür.

TAZMİNAT FONU

Ülkemiz de tazminatın Güney Kore Modeli denerek Bireysel Emeklilik Sistemi ile kurulacak Tazminat Fonu ‘nun birleştirilmesi ve şartlarının yeniden düzenlenmesi gündemdedir. Fakat henüz somut adımlar atılmadığı için, detayları ayrı bir yazımızın konusu olacaktır.

YÜRÜRLÜKTEKİ DURUM

Hesaplama tarihi itibariyle; 4857 sayılı İş Kanunu ‘nun Geçici Madde 6‘da tazminat için fon kurulacağı öngörülmüştür. Ancak, bu fonun kurularak yürürlüğe girmesine kadar mevcut düzenleme devam edecektir. Bir başka deyişle 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi hükümlerine göre hesaplama yapılmaya devam edilecektir.

İş bu düzenleme kıdem tazminatı fonu ‘nun kurulacağını düzenlemekle birlikte henüz yürürlüğe girecek bir düzenleme olmadığından 1475 sayılı Kanunun hükümlerine göre işlem görülmektedir.

AVANTAJ ve DEZAVANTAJLARI

İşçi’nin hizmet süresine ve belirli şartlara göre emeğinin bir tazminata bağlanması şüphesiz işçi için büyük bir avantajdır. Fakat, tazminatın sorumlusu olan işverenin yıllar içerisinde biriken bu tazminat tutarını ödemekten kaçınma isteği veya ödeme anındaki ekonomik koşullar çoğu zaman işçiyi mağdur etmektedir.

Bu nedenle, İş barışı ancak ve ancak işçi ve işverenin eşit şekilde kollanması ile mümkün olacaktır.

Fakat kurulması planlanan fonun bu denkleme ne denli katkı sağlayacağı şüphelidir. Düzenlemenin yeni açmazlara mı mahal vereceği kafalarda soru işaretidir. Ayrıca, terazinin hangi kefesini baskılayacağı bizim tarafımızdan da merakla beklenmektedir.

Sonuç olarak Hayırlısı…