Değerli Konut Vergisi Hesaplama

Değerli Konut Vergisi Hesaplaması yapmak için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz. Değerlemeye İtiraz edebilirsiniz.


Değerli Konut Vergisi Nedir ?

Lüks konut vergisi veya konut vergisi 7194 sayılı Kanun ile hayatımıza girmiş bulunmaktadır. Herşeyden önce Bu verginin muhatabı Türkiye’de 2020 yılı için 5.000.000-TL ve üstü değerli mesken nitelikli taşınmaz sahipleridir.

Konutun Değerini Kim Belirliyor ?

Konutun değeri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenmektedir. belirlenen bu değerlemeler; ilgililerin ulaşabileceği İnternet sitelerinden ilan edileceği gibi ayrıca ilgilisine tebliğ edilir. Bu değere 15 gün içerisinde itiraz edebilirsiniz. İtiraz üzerine; müdürlük 15 gün içerisinde itirazı karara bağlar ve ilgilisine tebliğ eder.

Vergisi Oranı Kaçtır ? Nasıl Hesaplanır ?

Vergilendirmede taşınmazın değeri esas alınmaktadır. 2020 yılı için Konut ;

  • 5.000.000-TL altında bir değerde ise vergi alınmamaktadır.
  • 5.000.000-TL ile 7.500.000-TL arasında ise; BİNDE 3
  • 7.500.000-TL ile 10.000.000-TL arasında ise; BİNDE 6
  • 10.000.000-TL üstü değeri var ise; BİNDE 10 olarak uygulanmaktadır.

Nereye ve Ne zaman Ödenir ?

Değeri kesinleşen konut istisna tutarını aşıyorsa; Mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yer Vergi Dairesi’ne Şubat ayın 20‘sine kadar beyanname ile bildirilmelidir. Değer yıllık olarak bildirilir. Sonrasında hesaplama formunda da yer alan vergi miktarı Şubat ve Ağustos aylarında iki eşit taksit olarak ödenir.

Muafiyetler Nelerdir ?

  • Kamu Kurumları,
  • Elçilik ve Konsolosluk Binaları,
  • Milletler arası Kuruluşlar ve Temsilcilikleri,
  • Esas Faaliyet Konusu Bina İnşası Olanların Yeni İnşa Edilen Mesken Nitelikli Taşınmazları,
  • Mesken nitelikli tek taşınmazı olup; Geliri Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan aldıkları aylıktan ibaret bulunan kimseler,
  • Mesken nitelikli tek taşınmazı olup; hiçbir geliri olmadığını belgeleyen kimseler, muaftır.

İtiraz Etmek Mümkün mü ?

Evet. Dava açmak ve itiraz etmek mümkündür. Vergi yukarıda ayrıntılı olarak izah edilmiştir.

Ayrıca, İlgili mevzuata ulaşmak için tıklayın. Umarım faydalı olabilmişizdir.