Netten Brüte Ücret Hesaplama

Netten Brüte Ücret Hesaplama – Asgari Geçim İndirimi ( agi ) dahil aşağıdaki formu kullanarak yapabilirsiniz.


Yukarıda yer alan netten brüte ücret hesaplama formunu kullanırken sorun mu yaşıyorsunuz? Sistemin işleyişini açıkladığımız yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.

Yukarıdaki form kullanılarak agi hesaplama sı yapılabilmektedir.

Asgari Geçim İndirimi uygulaması 2008 yılında hayatımıza girmiştir. Öncesinde 1985 – 2007 arasında vergi iadesi sistemi uygulanmıştı. Herşeyden önce bu uygulamaların özü tahsil edilen verginin vatandaşa iadesidir. Bir başka deyişle; çalışanın ücreti üzerinden alınmış olan gelir vergisi belli şartlar dahilinde çalışanına geri ödemesidir. Bu nedenle ; uygulama Anayasa ‘nın sosyal devlet ilkesi gereği yürütmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Sıkça Sorulan Sorular sayfasında pek çok sorunuzun cevabı yer almaktadır.

Dilerseniz ziyaret edin.

Mesela asgari geçim indiriminden kimlerin faydalanacağı. Maaşlara ne ölçüde yansıyacağı. Kimlerin yararlanamayacağı. Çocuk tabirinden nelerin anlaşılması gerektiği. Eşlerin ikisinin de çalışması durumunda çocukların ne şekilde hangi eş üzerinden bildirileceği. Çalışmayan eş statüsünün ne ifade ettiği gibi pek çok sorunun cevabı yer almaktadır.

Ayrıca, unutulmaması gereken bir husus; aylıksız/ücretsiz izin halinde ücret alınmadığı dolayısıyla gelir vergisi devletçe alınmadığı için herhangi bir agi ödemesi de alınamayacaktır. Raporlu ücretli izinlerde ise agi ödemesi alınabilecektir.

Asgari Geçim İndirimi ‘nin Yasal Dayanağı Nedir ?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ‘nun 5615 sayılı Kanunun ile değişik 32.maddesi’dir.

Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5, üçüncü çocuk için %10, diğer çocuklar için % 5’idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır.